Home新闻业界人物饲料博览 2018 新闻记者证公示

饲料博览 2018 新闻记者证公示

 饲料博览 2018 新闻记者证公示

 根据国家新闻出版广电总局《新闻记者证管理办法》、《关于开展新闻记者证2017年度核验工作的通知》,按省局要求,我单位《饲料博览》杂志社已对持有记者证人员进行严格审核,现将我单位核验人员名单进行公示。

饲料博览记者公示人员:袁晓东      孟庆生     徐宏南

举报电话:0451-88622722

                                 《饲料博览》杂志社

                                          2018年2月1日

FOLLOW US ON:

qsmeng6666@163.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.